sobota, 24 lipca 2010

Oportet illum regnare!

Mogę zaprezentować plakat naszej pielgrzymki. Moim zdaniem zbyt mroczny, ale czasy w jakim żyjemy stają się równie mroczne dla chrześcijaństwa. Zewsząd słychać krzyk: Nie chcemy aby królował nad nami! Nie chcemy aby Jezus był Panem naszych serc i rodzin. Nie chcą aby na Jego prawie opierał się ład społeczny. Zdetronizowali go!

Warto więc w kontekście hasła naszej pielgrzymki przypomnieć następującą przypowieść Pana Jezusa:
Gdy słuchali tych rzeczy, dodał jeszcze przypowieść, dlatego że był blisko Jerozolimy, a oni myśleli, że królestwo Boże zaraz się zjawi. Pewien człowiek szlachetnego rodu wybrał się w daleką krainę aby otrzymać dla siebie królestwo i powrócić. I zwoławszy dziesięciu sług swoich dał im dziesięć grzywien i rzekł: Handlujcie, aż powrócę. A obywatele jego mieli go w nienawiści i wyprawili za nim poselstwo mówiąc: Nie chcemy, aby ten królował nad nami (nolumus hunc regnare super nos)” (Łk, 19, 11–14).

Żydzi rozumieli bardzo dobrze ten rodzaj przypowieści, gdyż w tamtych czasach zarówno w Palestynie, jak i w innych ziemiach Cesarstwa Rzymskiego ci, którzy posiadali zwierzchnictwo nad rozmaitymi prowincjami, musieli udawać się do Rzymu, aby uzyskać od cesarza potwierdzenie swej władzy. A jeśli obywatele danej prowincji nie chcieli, by ktoś został ich królem, posyłali do Rzymu własną delegację, która próbowała wpłynąć na decyzję cesarza. Tak więc przypowieść Zbawiciela jest oparta o sytuacje wzięte prosto z życia.

Pan Jezus kontynuuje swą przypowieść, opowiadając, jak ów wielmoża po powrocie do domu wzywa do siebie swe sługi, by zobaczyć, ile zarobili na dziesięciu grzywnach, jakie im pozostawił; co jednak szczególnie nas interesuje, na samym końcu wypowiada znamienne słowa:

„Nieprzyjaciół zaś moich, tych, którzy nie chcieli, abym królował nad nimi, przywiedźcie tu i zabijcie przede mną (inimicos meos illos qui noluerunt me regnare super se adducite huc et interficite ante me)” (Łk 19, 27).
Tak będzie z każdym, który nie che uznać panowania Jezusa, a przecież pamiętajmy co mówił św. Paweł: Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy!

Oportet autem illum regnare donec ponat omnes inimicos sub pedibus eius
1 Kor 15,25

zobacz plakat w dużym rozmiarze

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz